Sylvia van Erning

Verbinder met kracht en zorg

T’Huys-Sylvia van Erning

T''Huys-Sylvia van Erning is een particulier, vrijstaand huis in het groene dorp Wagenborgen,
Gelegen op het Groningse platteland biedt zij ruimte aan wandelaars, fietsers, vogelaars en aan ieder die een slaapaccomodatie behoeft tegen een schappelijke prijs.
Centraal staan gastvrijheid, harmonie, vertrouwen en ontspanning.
Wij zijn lid van Vrienden op de Fiets en tevens te vinden op airbnb.


Daarnaast is T'Huys-Sylvia van Erning een plaats waar ondersteuning geboden wordt in het versterken en/of herstellen van de natuurlijke verbinding met het Zelf, je Ïk Ben"  . Meer verbonden zijn met jezelf is van wezenlijk belang voor de ontplooiing van de unieke, natuurlijke essentie.

Het leven nodigt je uit om in liefdevolle verbinding te gaan met alles om je heen.
Helaas ervaren we die uitnodiging vaker als een worsteling dan als een uitdaging.
Naarmate we dieper contact kunnen maken met de eigen behoeften, gevoelens en emoties en we ons meer bewust worden van de eigen ademhaling, ontstaat vanzelf speelruimte voor de uitdaging. Steeds meer kunnen we tegen iedere cel in ons lichaam zeggen:"ja, ik wil. Ik wil me verbinden met mijn essentie om me van daaruit te verbinden met de essentie van anderen. Ik wil leven in vreugde en harmonie!"
Er zijn vele manieren om die verbinding te maken.
Op dit moment worden open mantra zangavonden aangeboden. Zie de nieuwsbrief.
 

De website wordt op dit moment geactualiseerd.