Sylvia van Erning

Verbinder met kracht en zorg

T’Huys-Sylvia van Erning

T''Huys-Sylvia van Erning is een harmonieuze plek, gelegen in het groene dorp Wagenborgen in de provincie Groningen.
Het ruime huis en de grote, groene tuin bieden ruimte aan wandelaars, fietsers, vogelaars en aan ieder die een slaapaccomodatie behoeft tegen een schappelijke prijs.
Centraal staan gastvrijheid, harmonie, vertrouwen en ontspanning.
Ook te vinden via airbnb.


Daarnaast biedt T'Huys-Sylvia van Erning een plaats om in liefdevolle verbinding te zijn met jezelf, met anderen en de natuur van Wagenborger Bos, Hondhalstermeer, Proostmeer en Park Groot Bronswijk.
Meer verbonden zijn met jezelf is van wezenlijk belang voor de ontplooiing van je unieke, natuurlijke essentie. Naarmate we dieper contact kunnen maken met de eigen behoeften, gevoelens en emoties en we ons meer bewust worden van de eigen ademhaling, ontstaat vanzelf speelruimte voor de levensuitdaging. Steeds meer kunnen we tegen iedere cel in ons lichaam zeggen:"ja, ik wil. Ik wil me verbinden met mijn essentie om me van daaruit te verbinden met de essentie van anderen. Ik wil leven in vreugde en harmonie!"

Er zijn vele manieren om die verbinding te maken.
T"'Huys-Sylvia van Erning organiseert momenteel maandelijks een gratis mantrazangavond. Zie de nieuwsbrief voor meer informatie.
 

De website wordt op dit moment geactualiseerd.